Thiết bị chẩn đoán

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp tự động Pulse Wave RBP-7000

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp bắp tay tự động FaCare P188

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp bắp tay FaCare P168

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế hồng ngoại TD-1242

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy khí dung

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy khí dung cầm tay

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy khí dung – nén khí cầm tay

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Cân điện tử có kết nối Bluetooth

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo độ bão hòa OXY TD-8255

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

App FaCare: Ứng dụng theo dõi sức khỏe

Thiết bị chuyên dụng

Thiết bị chuyên dụng

Máy đo độ bão hòa OXY TD-8255

Thiết bị chuyên dụng

Máy theo dõi 5 thông số

Thiết bị chuyên dụng

Máy đo độ bão hòa OXY

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống cấp cứu EDCare

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống PACS

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm bệnh án điện tử

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm HIS – Hệ thống thông tin bệnh viện