Test nhanh kháng nguyên VTRUST COVID-19 Model: TD-4531

   TD-4531

  • Nguyên tắc xét nghiệm: Xét nghiệm sắc ký miễn dịch
  • Kháng nguyên đích: SARS-CoV-2 Protein Nucleocapsid
  • Loại lấy mẫu: Mẫu dịch tỵ hầu
  • Thời gian xét nghiệm: 15 phút
  • Độ nhạy (PPA): 93.1%, 95% CI: 83% đến 97.2%.
  • Độ đặc hiệu (NPA): 99.6%, 95% CI: 97.7% đến 99.9%
  • Đóng gói: Hộp 20 bộ test
  • ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VÀ LƯU HÀNH