Máy phân tích HbA1C

TD-4611

Máy phân tích All-In-One

  • In kết quả phân tích

Hoạt động đơn giản

  • Giao diện đồ họa cho người dùng
  • Hoạt động hoàn toàn tự động
  • Giảm thiểu lỗi của con người

Thao tác 3 bước

Datasheet