CÔNG NGHỆ

Dự án sử dụng nền tảng công nghệ Web-base, Andoird, IOS app để xây dựng ứng dụng tương tác người dùng, kết hợp với công nghệ Web API, Resdis, Rabbit queue để module hóa và phân tải ứng dụng.

Dự án sử dụng công nghệ BPM để chuẩn hóa quy trình, liên thông đồng nhất vận hành trên toàn hệ thống, áp dụng thuật toán thông minh để ghi nhớ tối ưu thao tác người dùng.

Dự án sử dụng công nghệ BI Report hỗ trợ tổng hợp và chuẩn hóa, tổ chức dữ liệu báo cáo, nâng cao hiệu quả khai thác và phân tích dữ liệu lớn (Big Data).

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống cấp cứu EDCare

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống PACS

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm bệnh án điện tử

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm HIS – Hệ thống thông tin bệnh viện