Trang cung cấp thông tin về vật tư tiêu hao của máy đo đường huyết, máy đo đa thông số 5 trong 1 và các sản phẩm thực phẩm chức năng đượng thương hiệu FaCare cung cấp

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử mỡ máu (Cholesterol) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử Gout (Axit Uric) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử đường huyết (glucose) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que test đường huyết hộp 25 que cho máy đo đường huyết FaCare FC-G168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Kim lấy máu TD-5083

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Kim lấy máu TD-5053

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Safe Lancet TD-5052

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Bút và kim lấy máu

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Bút và kim lấy máu