Cân điện tử có kết nối Bluetooth

TD-2555

Td2555-icon

 

Datasheet