Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241

Td-1241-icon

Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241 (FC-T188)

  • Công nghệ hồng ngoại
  • Kết nối bluetooth với thiết bị di động thông qua ứng dụng FaCare
  • Chế độ đo trán, bề mặt và phòng

 

Datasheet