Bút và kim lấy máu

  • Thiết kế nhả xoắn
  • Lựa chọn độ sâu 6 cấp độ
  • Nút đẩy kim ra khỏi bút

 

Datasheet