Bút và kim lấy máu

TD-5011

  • Thiết kế nhả xoắn
  • Lựa chọn độ sâu 9 cấp độ
  • Nút đẩy kim ra khỏi bút

 

Datasheet