Máy đo đường huyết

Tinhnang-maydoduonghuyet

FC-G168

  • Có đèn chỉ dẫn vị trí chèn que thử
  • Màn hình lớn và có đèn nền
  • Cài đặt đo trước / sau bữa ăn (AC / PC)
Datasheet