Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế hồng ngoại TD-1242

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241