Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử mỡ máu (Cholesterol) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168