Thiết bị chẩn đoán

Máy đo đường huyết FaCare FC-G168