Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử mỡ máu (Cholesterol) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử Gout (Axit Uric) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que thử đường huyết (glucose) dành cho máy đo đa thông số FaCare FC-M168

Vật tư và thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị

Que test đường huyết hộp 25 que cho máy đo đường huyết FaCare FC-G168

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống cấp cứu EDCare

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Hệ thống PACS

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm bệnh án điện tử

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử

Sản phẩm HIS – Hệ thống thông tin bệnh viện

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp bắp tay tự động FaCare P188

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

App FaCare: Ứng dụng theo dõi sức khỏe

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp bắp tay FaCare P168