Thiết bị chẩn đoán

Thiết bị chẩn đoán

Máy phân tích HbA1C

Thiết bị chẩn đoán

Máy đo đa thông số

Thiết bị chẩn đoán

Máy đo đường huyết

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp bắp tay tự động

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy đo huyết áp

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Cân điện tử có kết nối Bluetooth

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế đo trán

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Máy khí dung cầm tay

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế Bluetooth đeo tay

Thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nhiệt kế đo trán

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Thiết bị chuyên dụng

Thiết bị chuyên dụng

Máy đo độ bão hòa OXY TD-8255

Thiết bị chuyên dụng

Máy đo độ bão hòa OXY

Thiết bị chuyên dụng

Máy theo dõi 5 thông số

Hệ thống quản trị bệnh viện và bệnh án điện tử