Nhiệt kế đo trán

TD-1242

FC-T168

  • Công nghệ hồng ngoại
  • Màn hình thay đổi màu
  • Chế độ đo trán, bề mặt và phòng
  • Có kết lối Bluetooth với model ( TD-1242B, FC-T168 )

 

Td-1241-icon

 

Datasheet