Nhiệt kế Bluetooth đeo tay

TD-1035

  • Hệ thống giám sát liên tục
  • Có kết nối Bluetooth
  • Sử dụng dễ dàng với ứng dụng FaCare
  • Có cảnh bảo nhiệt độ bất thường

 

Td-1035-icon

 

Datasheet