Máy đo đường huyết Facare G168

Tinhnang-maydoduonghuyet

Duy nhất thị trường đổi máy mới miễn phí cho khách hàng sau 1250 lần đo

  • Có đèn chỉ dẫn vị trí chèn que thử
  • Màn hình lớn và có đèn nền
  • Cài đặt đo trước / sau bữa ăn (AC / PC)
Datasheet