Máy đo đa thông số

Maydodathongso

FC-M168

  • Máy tự động nhận dạng que thử
  • Bluetooth
  • Trước / Sau bữa ăn (AC/PC) trước bữa ăn
  • Thông báo 3 màu

Blue: Đèn báo vị trí chèn que thử
Green: Kết quả đo trong phạm vi
Red: Kết quả đo ngoài phạm vi

 

Datasheet