Hỗ trợ truy cập hệ thống hình ảnh (bao gồm cả 2D, 3D) trên nhiều nền tảng thiết bị (PC/Tablet/-Mobile) bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu mà không phát sinh chi phí cũng như hạ tầng. Dữ liệu luôn sẵn sàng 24/7 bao gồm cả sao lưu ngoại vi.

Giải pháp Teleradiology – Cloud phù hợp cho các cơ sở y tế có thể truy cập, xem, lưu trữ, nhập, in và chia sẻ hình ảnh y tế một cách hiệu quả và an toàn, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Hethongchamsoctuxa

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ xa 5

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ xa 4

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ xa 3

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ xa 2

Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ xa 1